Termy Nałęczowskie

Euro 2012

Obwodnica

Powiat Puławy


         

  

    

       

 

 

 

 

Chcesz więcej wiedzieć? Kliknij w ikonę i Czytaj IAS.

 

 !Nowy system gospodarowania odpadami!

Apratamenty "W DRZEWACH" nałęczowskich wąwozów

img
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na...
dodano: 14-04-2014

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa z dnia 07.04.2014r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w części dotyczącej realizacji zadania - 3. Wspieranie innych działań związanych z ochroną dóbr kultury.

» czytaj więcej
Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości...
dodano: 25-03-2014

 

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa

z dnia 25 marca 2014 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 11 października 2012 r., w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości nr 154 położonej w Nałęczowie obrębie geodezyjnym Charz A, ogłaszam:

Z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działka oznaczona numerem 154 o powierzchni 0,0610 m², dla której Sąd Rejonowy w Puławach nie prowadzi księgi wieczystej.

 

Działka ewidencyjna nr 154 położona w obrębie Charz A, stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami siedliskowymi: drewnianym budynkiem mieszkalnym oraz drewnianą stodołą. Działka uzbrojona jest w wodę, energię elektryczną, telefon, gaz i kanalizację. Działka przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej Nr 830 o nawierzchni asfaltowej relacji Nałęczów – Wąwolnica. W sąsiedztwie zabudowania zagrodowe oraz budynki jednorodzinne. Lokalizacja działki korzystna. Kształt regularny czworokąt, konfiguracja równa. Teren sąsiaduje z łąkami i rzeką Bystrą. Teren stanowi zaniedbane – stare siedlisko. Budynki nieużytkowane są od wielu lat nie spełniające norm budowlanych kwalifikujące się do rozbiórki.

Przedmiotowa nieruchomość leży w terenie, na którym brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/201/13 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 13 czerwca 2013 r., działka leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27 listopada 2013 r., znak: PP.6730.78.2013.

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m²)

Wartość rynkowa prawa własności (zł)

1

154

610

88 000

 

 

Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.

 

Niniejszy wykaz nieruchomości przewidzianej do sprzedaży wywiesza się na 21 dni

tj.: od 25.03.2014 r. do 15.04.2014 r.


ogłoszenie 

» czytaj więcej
Zaproszenie na spotkanie z Krzysztofem...
dodano: 13-03-2014

 

Witold Popiołek Starosta Puławski oraz Prezes Stowarzyszenia "Rodzina" ks. Jacek Jakubiec

zapraszają na spotkanie

 

z Krzysztofem Więckiewiczem

Dyrektorem Departamantu Pożytku Publicznego

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

 

TEMAT SPOTKANIA:

* partnertwo publiczno-prawne w świetle ustway o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

* model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

 

26 marca 2014 r., godzina 11:00

Sala Pompejska Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19

 

 

 

» czytaj więcej
KONKURS FOTOGRAFICZNY !
dodano: 13-03-2014

ZAPRASZA NA KONKURS FOTOGRAFICZNY


RODZINA W KADRZE:

"MAMA, TATA, SIOSTRA, BRAT I JA

-TO MÓJ MAŁY ŚWIAT..."Przedszkole im. Adama Żeromskiego zaprasza mieszkańców Nałęczowa i Gminy Nałęczów- Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do udziału w konkursie, którego celem jest propagowanie wartości rodzinnych i pasji fotograficznych.


Zdjęcia, na których utrwalone zostały chwile z udziałem Państwa dzieci, ich wspólne przeżycia z mamą, tatą, dziadkami i innymi osobami bliskimi mogą stać się częścią ciekawej wystawy o Rodzinie.


Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie podpisanych zdjęć o wymiarze 15 cm x 21 cm ( imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy) do siedziby przedszkola przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 1 do dnia 30.04.2014 r. wraz z pisemnym oświadczeniem o udostępnieniu danych do celów konkursowych i zgody na publikację zdjęcia (wystawa prac, lokalna gazeta, Internet-strony związane z Nałęczowem).


Regulamin konkursu na stornie internetowej przedszkola (www.przedszkole.naleczow.nogart.pl), telefon kontaktowy: (81) 50-14-027


Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy zdjęć ( w NOK) planowane są na koniec maja 2014 r.

 

Serdecznie zapraszamy !

» czytaj więcej
1 2 3 ... 57 58 59 Następna...

Galeria

Nałęczów - al. Lipowa Pałac Małachowskich w Nałęczowie Sanatorium nr 1 w Nałęczowie Nałęczów - Bolesłwa Prus Nałęczów - Park Zdrojowy
Galeria

Mapa Nałęczowa

Pogoda

 

 Skandia LANGTEAM

 Tourdepologne

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Design & Development 2010 by E-studio Software SP. J.

2010 Nałęczów