Kościół Parafialny pw.św Jana Chrzciciela

Jest to wieś Bochotnica Kościelna, posiada na wzgórzu ładny kościółek i cmentarzyk, na którym spoczął Andriolli i spora liczba ludzi nie głośnych, lecz we właściwej sferze zasłużonych społeczeństwu (...), którzy wyrównywali ten gościniec, wznosili domy, sadzili drzewa, sprawiali pola...

Bolesław Prus, "Tygodnik Ilustrowany" 1905, nr 22

 


Kościół parafialny
na pocztówce z lat 20-tych XX w.

Najstarszą wzmiankę o kościele, wtedy jeszcze drewnianej kaplicy zamkowej, przekazał Jan Długosz. W XV w. patronem jego był św. Jan Ewangelista. W czasie reformacji pełnił funkcję zboru kalwińskiego i uległ zniszczeniu. W 1593 r. Stanisław Samborzecki wzniósł w tym miejscu drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela. Kościół przetrwał do pierwszej poł. XVIII w., kiedy to spłonął. Około 1739 r. rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Budowę ukończono i wyposażono kościół dopiero za Stanisława Małachowskiego. Kościół wybudowany został w stylu barokowym, z jedną nawą, czterema ołtarzami i obrazem św. Jana Chrzciciela w ołtarzu głównym.

W XIX w., za sprawą ks. Grzegorza Dąbrowskiego, kościół wyremontowano i dokonano jego konserwacji. W latach 1956-62 kościół rozbudowano według projektu Karola Sicińskiego. Dodano nawy boczne, wzniesiono zakrystię, wybudowano wieżę i umieszczono w niej dwa dzwony, drewniane sklepienie zastąpiono murowanym, dach pokryto miedzianą blachą. Prezbiterium podzielono parami pilastrów sięgającymi gzymsu. Uwagę zwracają także wykonane w 1971 r. organy ze skromnym prospektem, a także Droga Krzyżowa (1926-27) wykonana przez S. Tarkowskiego.


Wnętrze kościoła.

We wnęce ołtarza głównego zobaczyć można obrazy "Chrzest w Jordanie" oraz "Serce Pana Jezusa", a w interkolumnach rzeźby świętych: Piotra i Pawła. Na ścianach kościoła znajdują się także XIX-wieczne obrazy: "Sąd Ostateczny", "Matka Boska Niepokalanego Poczęcia" (pędzla Karola Rakowieckiego - kopia obrazu Murilla) i "Koronacja Najświętszej Marii Panny". Bogato zdobiona ambona pochodzi z drugiej poł. XVIII w. Również z XVIII w. pochodzi barokowa chrzcielnica. Żelazna krata przegradza przejście do nawy bocznej, a w nawie głównej znajdują się pseudoklasycystyczne ołtarze.

W pobliżu kościoła znajduje się cmentarz, założony na terenie ogrodu plebańskiego na początku XIX w., z wieloma interesującymi pod względem artystycznym pomnikami nagrobnymi (np. nagrobek rodziny Wernickich, pomnik nagrobny Oktawii Żeromskiej autorstwa J. Koszyc-Witkiewicza). Na cmentarzu pochowani są m.in. Michał Elwiro Andriolli, Fortunat Nowicki, Ewa Szelburg-Zarembina. Na uwagę zasługuje też pochodząca z XVIII w. plebania. Pierwotnie drewniana, obecnie murowana. W jej wnętrzu znajdują się pochodzące z początku XIX w. piece i kominki.

Cmentarz parafialny. Od lewej groby: rodziny Wernickich, Michała Elwiro Andriollego, Oktawii Żeromskiej, Ewy Szelburg i Józefa Zarembów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Design & Development 2010 by E-studio Software SP. J.

2010 Nałęczów