rok szkolny 2019/2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

w innych niż zwykle okolicznościach kończymy rok szkolny 2019/2020. Sytuacja pandemii spowodowała, że uroczystość nie może odbyć się w tradycyjnej formule. Do decyzji wychowawców pozostawiłam formę pożegnania z wychowankami. Część wychowawców spotka się osobiście z uczniami, pozostali odbędą spotkania on- line.  Szczegółowe informacje przekazane zostaną za pośrednictwem Librusa. Zachęcam do udziału w spotkaniach z wychowawcami.

Osoby, które z różnych względów nie będą uczestniczyć w spotkaniach, mogą odebrać świadectwa w sekretariacie szkoły :

– w czwartek(25 .06.) w godz. 7:00- 15: 30,

–  piątek w godz(26.06). 7:00- 15:00.

Wszystkich wchodzących na teren szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa( tylko zdrowe osoby, dezynfekcja rąk, noszenie maseczki, zachowanie dystansu).

      Bardzo dziękuję za współpracę w roku szkolnym 2019/2020, za każde dobre słowo i gesty wsparcia. Życzę zdrowia i dobrego odpoczynku.

Magdalena Lewandowska- Piądło

M.J.

W Ogólnopolskim  konkursie „LEKTURTIKON” organizowanym przez młodzież z Akademii Młodzieżowej działającej w ramach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży w całej Polsce, utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez szerokie i innowacyjne promowanie dziedzictwa kulturowego związanego z dziełami literackimi włączonymi do spisu lektur oraz upowszechnienie nietypowych i angażujących metod edukacji w zakresie kompetencji czytelniczych, jaką jest internetowa gra wykorzystująca nowoczesne technologie.

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 24 pytania dotyczących 6 lektur szkolnych, które będą publikowane na stronie internetowej konkursu:

www.lektury.akademiamlodziezowa.pl.

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego do dnia 15.06.2020 r. –  zamieszczonego na stronie internetowej konkursu:

www.lektury.akademiamlodziezowa.pl

M.J.

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci