Podziękowanie

Dziękujemy bardzo gorąco i serdecznie rodzicom za pomoc, wsparcie i pracę na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

 

  • Dziękujemy pani Edycie Nastaj,  za pomoc w organizacji transportu drużyny piłkarskiej na rozgrywki o PUCHAR PREMIERA.
  • Dziękujemy rodzicom: Wioletcie Pyśniak, Annie Kałdonek, Joannie Miazek, Katarzynie Rojek, za pomoc w organizacji DNIA CHŁPAKA.
  • Dziękujemy rodzicom  uczniów klasy I,  za zaangażowanie i pomoc w ślubowaniu.
  • Dziękujemy pani Joannie Miazek mamie Mai, za serwis zdjęciowy i zdjęcia dla Punktu Przedszkolnego.
  • Dziękujemy rodzicom: Katarzynie Maziarczyk, Renacie Koput, Małgorzacie Małeckiej, Edycie Nastaj, Małgorzacie Pawłocik, Joannie Małosze, Magdalenie Żeleźniak, Lucynie Podstawce, Annie Kryńskiej, Annie Mrozek, Romualdowi Bukale, Jolancie Wójcik, Annie Numrych, za pomoc w organizacji kawiarenki andrzejkowej „ Pod Aniołem”.
  • Dziękujemy rodzicom: Urszuli Cur, Alicji Piekoś, Małgorzacie Pawłocik, Magdalenie Żeleźniak, Annie Sadurskiej, Bożenie Dudek, Ewelinie Rusek, Ewie Czerniec, Bożenie Głos,  Annie Dromlewskiej, Edycie Nastaj, za pomoc w organizacji szkolnego opłatka.
  • Dziękujemy rodzicom: Amelii Żeleźniak, Magdalenie Ździebko, Agnieszce Depcie, Renacie Figiel, Katarzynie Górniak, Agnieszce Koput, Annie Kryńskiej, Katarzynie Pietruszewskiej, Wioletcie Pyśniak, Edycie Rusek, Katarzynie Stępień, za pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka.
  • Dziękujemy rodzicom: Becie Sikorze, Monice Paraficz, Annie Numrych, Lucynie Podstawce, Renacie Siwiec, Lidii Sobczak, Izabeli Ścibior, Annie Sadurskiej, Monice Pliszce, Renacie Watras, Annie Wójcik, Agnieszce Zgierskiej, Ilonie Głos, Ewie Piskorek, Ilonie Popiołek, Małgorzacie Wrzos, Elżbiecie Głos, Marzenie Jabłońskiej, Bożenie Kałdonek, Renacie Koput, Annie Mrozek,  Beacie Koczkodaj, Beacie Kałdonek, Edycie Rusek, Katarzynie Kowalik, Justynie Wójcik, Beacie Watros, Katarzynie Stępień, Monice Cierkoń, MagdalenieŻelexniak, Agnieszce Wrotniak, Paulinie Tuźnik, za pomoc w organizacji choinki.

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci