Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców wybrani  w tajnym głosowaniu w czasie pierwszego zebrania w każdym z oddziałów . Przedstawiciele oddziałowych RR  dokonują wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz skarbnika szkolnej RR.

W roku szkolnym 2019/2020 r. szkolną Radę Rodziców tworzą:

Ewa Kowalprzewodnicząca

Magdalena Charlej– zastępca przewodniczącej

Magdalena Żeleżniak– skarbnik

Rada Rodziców na wrześniowym zebraniu ustaliła składkę roczną w wysokości 40  złotych od każdego dziecka. Wpłat można dokonywać u przedstawicieli oddziałowych RR.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele klas i oddziałów przedszkolnych.

 

 

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci