Wielkanocna paczka Kombatanta

Już po raz drugi społeczność naszej szkoły brała udział w zbiórce żywności dla kombatantów polskich żyjących na Kresach. Zbiórka poprzedzona była spotkaniem z przedstawicielem Stowarzyszenia Odra –Niemen, który przybliżył uczniom los polskich żołnierzy biorących udział w II wojnie mieszkających na Kresach. Spotkanie zorganizowała pani Anna Pardyka.

P1110837

Bożonarodzeniowa paczka Kombatanta

Uczniowie,nauczyciele i rodzice włączyli się do akcji RODACY – BOHATEROM, której celem była zbiórka żywności dla polskich kombatantów z Ukrainy, Białorusi i Litwy. Inicjatorem akcji było Stowarzyszenie Odra – Niemen. Przez cały grudzień dary dla polskich kombatantów zbierano do puszek znajdujących się na korytarzach szkolnych. Zebraną żywność: makarony, puszki, kawę, herbatę i słodycze przekazano organizatorom akcji. Inicjatorką tego wydarzenia w szkole była pani Anna Pardyka.

 

P1100985

Jesienne prace na cmentarzu

Jesienne prace porządkowe na cmentarzu wojennym w tym roku wykonała klasa piąta pod opieką pana Karola Herdy.

P1100696 P1100682 P1100598 P1100614

Góra Grosza

Rokrocznie uczniowie naszej szkoły z inicjatywy S.U. i pani Moniki Haładyj zbierają „ miedziaki” w ramach akcji „ GÓRA GROSZA”. W tym roku zbiórka była prowadzona w klasach do własnoręcznie zrobionych puszek. W konkursie na puszkę nagrodzono klasy I, III i IV. Najwięcej „miedziaków” zebrała klasa VI.

P1100826

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci