ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN LEKCJI 2020/2021 sem. I 

PLAN LEKCJI 2020/2021 sem. II

Plan pracy NAUCZYCIELI

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny  w Drzewcach w roku szkolnym  2020/2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).

 

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci