KALENDARIUM WYSTAWIANIA OCEN

Do 12 grudnia 2022 r. wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Do 4 luty 2023 r. ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

Do 13 maja 2023 r. wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania.

Do 12 czerwca 2023 r.  ostateczny termin wystawienie ocen końcoworocznych.

 

 

 

 

 

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci