TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/23

 

Data Tematyka
I semestr (1.09.2022 r. – 10.02.2023 r.)
22.09.2022 r. Spotkanie Dyrekcji, wychowawców i wszystkich nauczycieli z Rodzicami uczniów.
25.10.2022 r.

Zebranie z rodzicami.

13.12.2022r.

Zebranie z rodzicami.

7.02.2023 r.

Zebranie z rodzicami, konsultacje indywidualne dla rodziców – informacja o wynikach nauczania, frekwencji uczniów oraz zachowaniu.

II semestr (11.02.2023 r. – 23.06.2023 r.)
28.03.2023 r.

Zebranie z rodzicami – informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu.

16.05.2023 r.

Zebranie z rodzicami, konsultacje indywidualne dla rodziców – informacja o wynikach nauczania, frekwencji uczniów oraz zachowaniu.

 

 

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci