DYREKTOR SZKOŁY – MAGDALENA LEWANDOWSKA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY-EDUKACJA  PRZEDSZKOLNA

Joanna Pochroń – oddział zerowy, logopedia

Gabriela Harasim – Punkt Przedszkolny

I ETAP EDUKACYJNY – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Ewa Sobieszek – klasa I

Małgorzata Franczak-Kopińska – klasa II

Ewa Depta – klasa III

II ETAP EDUKACYJNY

Agnieszka Pilska  – religia

Izabela Redko-Muciek – język angielski

Małgorzata Jakubczyk – plastyka, zajęcia techniczne

Jacek Suski – przyroda, j. angielski

Marcin Kraj – wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Renata Koput – matematyka, chemia, fizyka

Sylwia Kaślikowska  – język polski

Mariola Dębiec  – biblioteka, 

Ewa Pyśniak – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa

Zofia Góral  – matematyka

Katarzyna Gąszczyk-Głos –  informatyka, geografia

Katarzyna Lewandowska  – muzyka

Anastazja Zielińska – j. niemiecki

Renata Wójciak – biologia

Boruch Agata – pedagog

Piotr Olszewski – doradztwo zawodowe

Justyna Woźniakowska-Dziak – nauczyciel wspomagający

Patrycja Jaruga – nauczyciel wspomagający

Grażyna Chudy – nauczyciel wspomagający

SEKRETARZ SZKOŁY

Iwona Wrzos

PRACOWNICY OBSŁUGI

Agnieszka Sadurska

Waldemar Sadurski

Justyna Wójcik

Izabella Ścibior

Agnieszka Rusek

 

 

patron

Ewa Szelburg-Zarembina

Konkursy dla dzieci

Konkursy dla dzieci

Kultura dla dzieci

Kultura dla dzieci